Google

Sienų šiltinimas

sienų šiltinimas

Kodėl reikia šiltinti sienas?
Per nesandarias sienas šiltas oras veržiasi į šaltį. Tuščiuose sienų oro tarpuose sušilęs oras kyla į viršų, todėl, per įvairius viršutinėje sienų dalyje esančius nesandarumus, didžioji dalis šilumos patenka į išorę. Taip pat reikia žinoti, kad atitvarinių konstrukcijų šiluminė varža maža, todėl jose susikaupusi šiluma nuteka į šaltesnį lauko orą arba išorines konstrukcijas.

Kaip šiltinamos namo sienos iš išorės?
Jei namo sienose nėra tuščių oro tarpų, jas rekomenduojame šiltinti iš išorės. Ant sienos įrengus karkasą apdailos medžiagoms tvirtinti (karkaso elementų storis turi atitikti norimo užpurkšti GAMO termovatos sluoksnio storį arba būti storesnis už jį), banguotu sluoksniu užpurškiama GAMO termovata. Tuomet prie karkaso tvirtinamos apdailos medžiagos, atitinkančios sąlygas, nurodytas atitikties deklaracijoje. GAMO termovatos paviršius negali būti tinkuojamas.

Išorės sienas rekomenduojame šiltinti maksimaliai efektyviu 10 cm storio GAMO termovatos sluoksniu (pasirinkdamas šiltinimo medžiagos sluoksnio storį, užsakovas turi įvertinti statybos techninio reglamento reikalavimus).

Kaip šiltinamos namo sienos iš vidaus?

Ant sienų įrengiamas karkasas (karkaso elementų storis turi būti ne mažesnis už norimo užpurkšti GAMO termovatos sluoksnio storį) ir ant jo banguotu sluoksniu užpurškiama GAMO termovata. Termovatos perteklius nupjaunamas pagal karkasą. Prie karkaso iš karto galima tvirtinti sienų apdailos medžiagas, atitinkančias sąlygas, nurodytas atitikties deklaracijoje.

Svarbu! Laikančiąsias namo sienas iš vidaus rekomenduojame šiltinti ne storesniu nei 5 cm storio GAMO termovatos sluoksniu, ir tik tuo atveju, kai nėra galimybės šiltinti iš išorės.