Pastato šildymui ir aušinimui skiriamos išlaidos gali būti sumažinamos iki absoliutaus minimumo, eliminuojant oro nutekėjimo ar pritekėjimo galimybę. Bendri sutaupomos energijos kiekiai dažnai siekia 50%, patalpų apšildymui skirtų išlaidų. GAMO putomis pasiektas sandarumas padeda sumažinti atsitiktinius oro srauto nuotėkius, tai leidžia užtikrinti šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų efektyvų energijos panaudojimą.

Naudojant GAMO purškiamas putas, galima montuoti mažesnės apimties ir galingumo ( net iki 35% ) šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemas, kurios naudoja mažiau energijos, reikalingos pastato šildymui ir vėdinimui, kas savo ruožtu sudaro sąlygas pirminiam įrangos įsigijimo kaštų sutaupymui, o vėliau ir pačios įrangos eksploatacinių kaštų taupymui.